Ubytování v Novohradských horách – Apartmány Hojná Voda


Vítáme Vás na Hojné a Dobré Vodě v Novohradských horách. V rámci Vašeho pobytu v apartmánech Fabiánovi, Dobrá Voda 106 jsme pro vás připravily obohacení Vašeho pobytu o léčení včelími produkty a další možnosti.
 
Historie: Hojná Voda je místo kde dopadá mořský vzduch, který je při přechodu přes Alpy ochlazován a zde na návětrné straně Śumavy a Novohradských hor padá dolů. Dále je zde množství rašeliny a prvek germanium. Dále ergeticky významné místa spojená s prameny spodních vod a geologických zón.
 
Tohoto si pravděpodobně vážily již Římané, kdy je doložena Hojná Voda jako nejsevernější lázeňské místo tehdejšího impéria. Dále především činnost rodu Buqojů, která stále pokračuje.

Můj děda p.Mottl začal zde včelařit roku 1950, já navázal r.2013 bohužel již vícero let po dědově smrti. Od počátku bylo včelaření směřováno nejen k produkci medu, ale i další využití včel a jejich přínosů pro lidstvo, tyto další a mnohdy bezzdrojové informace posbírané a prověřené během posledních 4let mojí osobou a spolupracovníky jsou nyní nabídnuty k Vašemu užívání.
 
Považuji za vhodné upozornit, že se jedná o dobrovolné užití, mnoho věcí funguje na principu:
 
„nech to na včelách“ a tak bych to rád ponechal. Místo je cenné i tím, že zde není wifi a není problém být na Vámi stanovenou dobu nedostupný či ztracen v přírodě. 
 
Motto: „léčení přírodou s láskou“ 
Ludvík Fabián
 
Informace další předám osobně. Sezónní nabídka pochutin konzervovaných převážně v medu. Tělové a léčebné přípravky, kosmetika a pochutiny.....je vždy nejčerstvější v místě apartmánů.